از پیامدهای ال نینو ۱۴میلیون گرسنه در آفریقا +تصاویر

از پیامدهای ال نینو  ۱۴ میلیون گرسنه در آفریقا +تصاویر


 

 

برنامه جهانی غذای سازمان ملل با انتشار گزارشی هشدار داد که برای رساندن کمک های انسان دوستانه به قربانیان چرخه آب وهوایی النینیو درجنوب آفریقا با دشواری های مالی شدیدی روبه رو است.

مجله مراحم:این نهاد با اشاره به نزدیک شدن دوره موسوم به «فصل کم حاصلی» در ماه های مارس و آوریل امسال درخصوص احتمال افزایش بیشتر شمار گرسنگان این منطقه در این دوره هشدار داده است.

 
مجله مراحم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: