این قرآن متعلق به زمان پیامبر (ص) است +تصاویر

مجله مراحم: دانشگاه بیرمنگام انگلیس اعلام کرد، صفحاتی از یک قرآن خطی که در کتابخانه این دانشگاه یافت شده، قدیمی ترین نسخه موجود از قرآن کریم و مربوط به دوره حیات پیامبر اکرم(ص) است.

مجله مراحم

قدیمی ترین قرآن جهان

قدیمی ترین قرآن جهان

قدیمی ترین قرآن جهان

قدیمی ترین قرآن جهان

قدیمی ترین قرآن جهان

قدیمی ترین قرآن جهان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: