اینجا بزرگترین مرکز آموزش بودایی ها است (تصاویر)

این شهر به آکادمی لورانگ گار مشهور است و تنها در سال ۱۹۸۰ تاسیس شده و امروز به بزرگترین مرکز آموزش بودایی ها تبدیل شده است.
 
 
مجله مراحم: این شهر در چین واقع است و حدود چهل هزار مانک و نان بودایی (شخصیت های مذهبی مرد و زن بودایی) در این شهر زندگی می کنند. جالب است بدانید در این شهر تلویزیون ممنوع است اما داشتن موبایل ایرادی ندارد.

 

 
بزرگترین شهر بوداییان
بزرگترین شهر بوداییان
بزرگترین شهر بوداییان
بزرگترین شهر بوداییان
بزرگترین شهر بوداییان
بزرگترین شهر بوداییان
بزرگترین شهر بوداییان
بزرگترین شهر بوداییان
بزرگترین شهر بوداییان
بزرگترین شهر بوداییان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: