بزرگ ترین شهاب سنگی که به زمین آمده! +تصاویر

بزرگ ترین شهاب سنگی که به زمین آمده

شهاب سنگ هوبادر مزرعه «هوبا وست» در نامیبیا قرار دارد. این شهاب سنگ توسط کشاورز یاکوبوس هرمانوس بریتس درحالیکه یکی از مزارع خود را شخم می زد در سال ۱۹۲۰ کشف کرد. این شهاب سنگ بزودی از زیر خاک بیرون آورده شد اما از آنجا که بسیار بزرگ بود (حدود ۶۰ تن) هرگز جابجا نشد. شهاب سنگ هوبا نه تنها بزرگترین شهاب سنگ شناخته شده، بلکه عظیم ترین قطعه طبیعی آهنی شناخته شده روی سطح زمین است.
 

بزرگ ترین شهاب سنگ روی کره زمین

شهاب سنگ هوبا تصور می شود کمتر از ۸۰ هزار سال پیش روی زمین افتاده باشد. جالب است که هیچ دهانه قابل مشاهده ای از خود به جا نگذاشته است. اعتقاد بر این است که این شهاب سنگ با زاویه بسیار کم وارد اتمسفر زمین شده است و باسرعت کم روی سطح زمین افتاده است در نتیجه دست نخورده باقی مانده و اثر کمی از خود به جای گذاشته است. این شهاب سنگ غیرمعمول است از آنجا که دو سطح اصلی آن تخت است و احتمالا این موضوع باعث جست و خیز آن روی اتمسفر شده، همان طور که یک سنگ تخت وقتی با زاویه کم به سطح آب پرتاب می شود، روی آب می پرد. ابعاد شهاب سنگ هوبا ۲.۴ متر در ۲.۷ متر در ۰.۹ متر است. در سال ۱۹۲۰ وزن آن ۶۶ تن بود.
اما فرسایش، نمونه برداری های علمی و خرابکاری باعث شده وزن آن به ۶۰ تن کاهش یابد. نشانه های براده های آهن به راحتی روی سطح شهاب سنگ مشاهده می شود. در تلاش برای حفاظت آن در برابر خرابکاری، در سال ۱۹۵۵ به عنوان یک یادبود ملی تعیین شد. هرسال هزاران نفر از این شهاب سنگ بازدید می کنند.
 

تصاویر شهاب سنگ هوبا ؛ بزرگ ترین شهاب سنگ روی زمین

 
بزرگترین شهاب سنگ روی زمین 
 
بزرگترین شهاب سنگ روی زمین
 
 
بزرگترین شهاب سنگ روی زمین 
 
بزرگترین شهاب سنگ روی زمین 
 
بزرگترین شهاب سنگ روی زمین

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: