قرار دادن چراغ LED زیر پوست برای زیبایی!! (۱۸+)

مجله مراحم:  در سال های اخیر افراد بسیاری با قرار دادن قطعات الکترونیکی در زیر پوست خود سعی کرده اند تا تغییرات عجیبی را در بدن خود ایجاد کنند، اما مشخص نیست که هدف واقعی از این جراحی های وحشتناک چیست. این دستگاه که به غیر از روشن شدن هیچ کاربرد دیگری ندارد می تواند بیش از ۱۰ هزار بار برای مدت ۱۰ ثانیه روشن شود، پس از پایان عمر باطری آن این وسیله باید از طریق جراحی خارج شود.
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: