مردی که تبدیل به بز شد +تصاویر

مجله مراحم: توماس THWAITES یک طراح انگلیسی برای رهایی از زندگی شهری تصمیم گرفت که تبدیل به یک بز شود. توماس قبل از انجام این کار شروع به مطالعه در مورد عادات و جنبه های فیزیکی و روانی زندگی بزها کرد و برای این کار حتی اندام های مصنوعی از بدن بز را برای خود ساخت. بدین ترتیب ۳ روز از زندگی خود را در کوه های آلپ سویس به سبک زندگی بز ها زندگی کرد. توماس میگوید هدفش از این کار دور بودن از گذشته و نگرانی های زندگی شهری است.

 

 The man turned out to be goat + Pictures

هم زیستی با بزها

هم زیستی با بزها

هم زیستی با بزها

هم زیستی با بزها

هم زیستی با بزها

هم زیستی با بزها

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: