مردی که ۲۸ انگشت دارد! +تصاویر

مردی که ۲۸ انگشت دارد! +تصاویر


 

مجله مراحم: این مرد هندی به نام Suthara Devendra رکورد جهانی گینس را برای بیشترین انگشتان در جهان دارد. وی در مجموع ۲۸ انگشت دارد که آنها را هدیه ایی از طرف خداوند می داند.

مجله مراحم

رکورد گینس برای انگشت

رکورد گینس برای انگشت

رکورد گینس برای انگشت

رکورد گینس برای انگشت

رکورد گینس برای انگشت

رکورد گینس برای انگشت

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: