مردی که شاخ دارد (تصاویر)

 

این مرد به یک اختلال ژنتیکی عجیب مبتلا است

http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201105/tpn3453/large/mhgm8NPfIg.jpg

http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201105/tpn3453/large/Gq42lYIsJh.jpg

http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201105/tpn3453/large/QhvFH14jrc.jpg

http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201105/tpn3453/large/YUssrEVXhm.jpg

http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201105/tpn3453/large/dB4uPKmK7f.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: