مردی که نصف صورتش را ببر درید (۱۸+)

ببر نیمی از صورت یک مرد را درید 

مجله مراحم؛ حشمت علی شهروند ۴۰ ساله بنگلادشی نیمی از صورت خود را بر اثر حمله ببر از دست داده است. او در سال ۱۹۹۵ زمانی که برای جمع آوری عسل رفته بود شب هنگام در قایق خود خوابیده بود که هدف حمله یک ببر قرار می گیرد. او به مدت ۲۰ سال در انزوا به سر می برد تا اینکه روز گذشته برای بازگشت به زندگی و تحت عمل جراحی قرار گرفتن در بیمارستان داکا بنگلادش بستری شد.

مردی که نصف صورتش را ببر خورده

حمله ببر به انسان,چنگال ببر,خوردن چهره انسان توسط ببر,چهره وحشتناک یک مرد,چهره ترسناکحمله ببر به انسان,چنگال ببر,خوردن چهره انسان توسط ببر,چهره وحشتناک یک مرد,چهره ترسناکحمله ببر به انسان,چنگال ببر,خوردن چهره انسان توسط ببر,چهره وحشتناک یک مرد,چهره ترسناکحمله ببر به انسان,چنگال ببر,خوردن چهره انسان توسط ببر,چهره وحشتناک یک مرد,چهره ترسناک حمله ببر به انسان,چنگال ببر,خوردن چهره انسان توسط ببر,چهره وحشتناک یک مرد,چهره ترسناک

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: