ریختن آسفالت داغ روی مرد چینی +دفن شدن زیر آسفالت

ریختن آسفالت داغ روی مرد چینی + تصاویر دلخراش دفن شدن مرد چینی زیر آسفالت داغ را ببینید.

ریختن آسفالت داغ روی مرد چینی

یک مرد چینی بخت برگشته که سوار بر موتور سیکلت خود در حال
بازگشت به خانه بود با یک کامیون حمل آسفالت رو به رو میشود و
راننده کامیون برای تصادف نکردن مسیر خود را منحرف میکند ولی
در نهایت کامیون تعادلش را از دست میدهد و واژگون میشود.

در این میان سرنشین موتور سیکلت نیز که روی زمین افتاده است
زیر آسفالت های داغ کامیون دفن میشود و مرگ بسیار زجر آوری را تجربه میکند.

ریختن آسفالت داغ روی مرد,دفن شدن زیر آسفالت

بعد از این تصادف راننده کامیون با دشواری و به کمک مردم از کامیون
خارج میشود و به دنبال سرنشین موتور سیکلت میگردد و بعد از
جستجو متوجه میشود که موتور سوار بخت برگشته زیر خروارها آسفات داغ دفن شده است.

همچنین ببینید: واژگونی سه دختر موتور سوار در قم +عکس

دمای این آسفالت های داغ به ۱۰۰ درجه سانتی گراد میرسید دمایی
که نقطه جوش آب است و این مرد جوان قربانی آن شد.

در کشور چین این مرگ به عنوان دلخراش ترین مرگ تاریخ
چینی ها لقب گرفت و تصاویر آن به سرعت در شبکه های اجتماعی کشور چین دست به دست چرخید.

دفن شدن زیر آسفالت

 

ریختن آسفالت داغ روی مرد,دفن شدن زیر آسفالت

ریختن آسفالت داغ روی مرد چینی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: