این مرد با این کفش های دراز میخواهد بهتر درک کند

مجله مراحم: Pauline Lenoir طراح این کفش عجیب است که آن را برای پروژه و پایان نامه خود طراحی کرده است و توانسته فارغ التحصیل شود.

او ایده خوبی برای طراحی این کفش دراز داشته و آن هم سرعت راه رفتن مردم است. به گفته او اگر مردم این کفش ها را به پا کنند سرعت حرکتشان آهسته تر میشود و این می تواند به بهبود درکشان از دنیای اطراف کمک کند تا جایی که مسیر روزانه شان که بار ها از آن گذشته اند را به شکلی بسیار جالب تر و جدیدتر میبینند.

 

کفش های دراز برای آهسته راه رفتن

کفش های دراز برای آهسته راه رفتن

کفش های دراز برای آهسته راه رفتن

کفش های دراز برای آهسته راه رفتن

کفش های دراز برای آهسته راه رفتن

کفش های دراز برای آهسته راه رفتن

کفش های دراز برای آهسته راه رفتن

کفش های دراز برای آهسته راه رفتن

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: