مردی با بلندترین مژه‌های چشم در جهان

ثبت یک رکورد جالب در گینس

یک مرد ۵۸ ساله اوکرائینی با بلندترین مژه‌های چشم در جهان توانست نام خود را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کند.

 

بلندترین مژه‌های چشم در جهان بلندترین مژه‌های چشم در جهان بلندترین مژه‌های چشم در جهان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: