احساسی ترین عکس رویترز در سال ۲۰۱۴

بازگشت نظامی آمریکایی از عراق و دیدن فرزندش بعد از ۷ سال

 

 

عشق مادر به فرزند

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: