مراسم عمامه‌گذاری آخوندها (تصاویر)

مجله مراحم: آئین عمامه‌گذاری طلاب حوزه علمیه امام رضا (ع) تهران با حضور آیت‌الله علی‌اکبر رشاد رئیس شورای حوزه علمیه استان تهران و تولیت حوزه امام رضا(ع) برگزار شد. در این مراسم ۱۳ نفر از طلاب این حوزه به دست آیت‌الله رشاد معمم شدند.

 

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/08/13940708144105695_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/08/13940708144100641_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/08/13940708151159906_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/08/13940708151157176_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/08/13940708144103807_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/08/13940708135505393_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/08/13940708135505393_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/08/13940708151158346_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/08/13940708134823858_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/08/13940708142713568_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/08/13940708134824520_PhotoL.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: