هنر جدید عکسبرداری در آب و رنگ (تصاویر)

عکاسی در ویسکانسین آمریکا به تکنیک جدیدی برای عکسبرداری دست یافته که در آن با عکس گرفتن از ترکیب آب و رنگ می‌توان به دانشی برای عکاسی در زیر آب دست یافت.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: