خانه چوبی پشت نیسان برای این پیرمرد ایرانی + تصاویر

خانه چوبی پشت نیسان برای این پیرمرد ایرانی و تبدیل نیسان به خانه مسکونی توسط یک پیرمرد ایرانی را مشاهده میکنید.

خانه چوبی پشت نیسان

عمو رحمان یک مرد مسن است که یک نیسان دارد و پشت نیسانش را تبدیل به یک خانه مسکونی برای خود و همسرش نموده است.

عمو رحمان میگوید که با این نیسان بار جا به جا میکردم ولی دیگر ماشینم نای رفتن ندارد و حسابی فرسوده شده است او میگوید که این نیسان هم مثل خودم عمرش را کرده است و پولی هم برای تعوضیش ندازم.

عمو رحمان میگوید که صاحب خانه اش اجاره را بالا برده و به ناچار مجبور شده آنجا را تخلیه کند و پشت نیسانش را به یک خانه نقلی تبدیل کند.

این پیرمرد که در جنوب شهر تهران زندگی میکند تنها با یارانه ای که دریاف میکند خرج و مخارج زندگی اش را تامین می نماید.

او با اینکه پول و سرمایه ای در بساط ندارد اما احساس خوشبختی میکند او میگوید که با همسرم هر جایی که بخواهیم مسافرت میکنیم و هر چند ماه به مشهد و پابوس امام رضا میرویم و در مسیرمان از شهرهای مختلف نیز دیدن میکنیم هر کجا هم که جای پارک باشد ماشین را پارک میکنیم و در عقب آن استراحت میکنیم.

خانه عمو رحمان کوچک است اما با صفاترین و با عشق ترین خانه دنیاست.

خانه چوبی پشت نیسان

خانه چوبی پشت نیسان

خانه چوبی پشت نیسان

خانه مسکونی پشت نیسان

خانه چوبی پشت نیسان,زندگی پشت نیسان

زندگی پشت نیسان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: