خانه ای به شکل صدف! +تصاویر

مجله مراحم:خانه صدفی یکی از خانه هایی است که با قیمت شبی ۲۵۰ دلار در سایت Airbnb اجاره داده میشود. با یک شب اقامت در این خانه زیبا شما به جهان زیر آب فرو میروید زیرا همه نقاط خانه با صدف ، ماسه دریایی تزیین شده اند.

 

 

زندگی در خانه ای دریایی

زندگی در خانه ای دریایی

زندگی در خانه ای دریایی

زندگی در خانه ای دریایی

زندگی در خانه ای دریایی

زندگی در خانه ای دریایی

زندگی در خانه ای دریایی

زندگی در خانه ای دریایی

زندگی در خانه ای دریایی

زندگی در خانه ای دریایی

زندگی در خانه ای دریایی

زندگی در خانه ای دریایی

زندگی در خانه ای دریایی

زندگی در خانه ای دریایی

زندگی در خانه ای دریایی

زندگی در خانه ای دریایی

زندگی در خانه ای دریایی

زندگی در خانه ای دریایی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: