حضور مردم در قبرستان ها در پنجشنبه آخر سال (تصاویر)

مجله مراحم: یکی از آیـین های کهن پـیش از نوروز یاد کردن از درگذشتگان است و ایرانیان به این مناسبت در آخرین پنج شنبه سال به زیارت اهل قبور می روند.

صبر کنید تصاویر بارگذاری شوند

.

.

.

 

مجله مراحممجله مراحممجله مراحممجله مراحم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: