مردم پاریس به نشانه اعتراض کفش هایشان را جفت کردند (تصاویر)

 معترضان به سیاست های محیط زیست در نشست آب و هوایی که در پاریس برگزارمی‌شود، تلاش می کنند تا از روش های مختلف مانند جفت کردن کفش های خود حاوی پیام های اعتراض آمیز در مورد وضعیت ناگوار محیط زیست جهان به گوش رهبران دنیا برسانند.
 
مجله مراحم: پاریس همچنان در التهاب حملات تروریستی ۱۳ نوامبر به سر می برد فضای امنیتی سنگینی بر کنفرانس آب و هوایی پاریس حاکم است و مقامات فرانسوی اجازه تجمعات در پایتخت این کشور را نمی دهند.
 
در همین حال معترضان هزاران جفت کفش را به نشانه اعتراضی “خاموش” در میدان “رپوبلیک” محلی در نزدیک حملات تروریستی پاریس قرار دادند. به هریک از کفش ها پیامی به آن پیوست شده بدین مضمون که “آلودگی درجهان را متوقف کنید” و یا “نسل آینده را نجات دهید.”برخی گزارشات حاکی از آن است که پاپ فرانسیس نیز کفش های خود را به پاریس فرستاده و درمیان ۲۰ هزار جفت کفش دیگر قرار گرفته است.
 
 
 
تصاویر/ اعتراض کفش‌های جفت شده در پاریس
 
تصاویر/ اعتراض کفش‌های جفت شده در پاریس
 
تصاویر/ اعتراض کفش‌های جفت شده در پاریس
 
تصاویر/ اعتراض کفش‌های جفت شده در پاریس
 
تصاویر/ اعتراض کفش‌های جفت شده در پاریس
 
تصاویر/ اعتراض کفش‌های جفت شده در پاریس
 
تصاویر/ اعتراض کفش‌های جفت شده در پاریس
 
تصاویر/ اعتراض کفش‌های جفت شده در پاریس
 
تصاویر/ اعتراض کفش‌های جفت شده در پاریس
 
تصاویر/ اعتراض کفش‌های جفت شده در پاریس
 
تصاویر/ اعتراض کفش‌های جفت شده در پاریس
 
تصاویر/ اعتراض کفش‌های جفت شده در پاریس
 
تصاویر/ اعتراض کفش‌های جفت شده در پاریس
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: