حضور زنان در انتخابات مجلس کویت (تصاویر)

حضور زنان در انتخابات مجلس کویت

مردم کویت برای انتخاب نمایندگان مجلس کویت به پای صندو‌ق‌های رأی رفتند. ۴۸۳ هزار کویتی در این انتخابات حق رأی دارند. در این انتخابات ۲۹۳ نفر نامزد شده‌اند از بین آنها فقط ۵۰ تن به مجلس راه می‌یابند.

لازم به ذکر است که زنان کویتی برای دومین بار است که اجازه رای دادن در انتخابات را دارند

 

انتخاب نمایندگان مجلس کویت

 

انتخابات مجلس کویت,زن کویتی,زنان کویت,دختران کویتی,انتخابات کویت
انتخابات مجلس کویت,زن کویتی,زنان کویت,دختران کویتی,انتخابات کویت
انتخابات مجلس کویت,زن کویتی,زنان کویت,دختران کویتی,انتخابات کویت
انتخابات مجلس کویت,زن کویتی,زنان کویت,دختران کویتی,انتخابات کویت
انتخابات مجلس کویت,زن کویتی,زنان کویت,دختران کویتی,انتخابات کویت
انتخابات مجلس کویت,زن کویتی,زنان کویت,دختران کویتی,انتخابات کویت
انتخابات مجلس کویت,زن کویتی,زنان کویت,دختران کویتی,انتخابات کویت
انتخابات مجلس کویت,زن کویتی,زنان کویت,دختران کویتی,انتخابات کویت
انتخابات مجلس کویت,زن کویتی,زنان کویت,دختران کویتی,انتخابات کویت
انتخابات مجلس کویت,زن کویتی,زنان کویت,دختران کویتی,انتخابات کویت
انتخابات مجلس کویت,زن کویتی,زنان کویت,دختران کویتی,انتخابات کویت
انتخابات مجلس کویت,زن کویتی,زنان کویت,دختران کویتی,انتخابات کویت
انتخابات مجلس کویت,زن کویتی,زنان کویت,دختران کویتی,انتخابات کویت
انتخابات مجلس کویت,زن کویتی,زنان کویت,دختران کویتی,انتخابات کویت
انتخابات مجلس کویت,زن کویتی,زنان کویت,دختران کویتی,انتخابات کویت
انتخابات مجلس کویت,زن کویتی,زنان کویت,دختران کویتی,انتخابات کویت
انتخابات مجلس کویت,زن کویتی,زنان کویت,دختران کویتی,انتخابات کویت
انتخابات مجلس کویت,زن کویتی,زنان کویت,دختران کویتی,انتخابات کویت
انتخابات مجلس کویت,زن کویتی,زنان کویت,دختران کویتی,انتخابات کویت
انتخابات مجلس کویت,زن کویتی,زنان کویت,دختران کویتی,انتخابات کویت
انتخابات مجلس کویت,زن کویتی,زنان کویت,دختران کویتی,انتخابات کویت
انتخابات مجلس کویت,زن کویتی,زنان کویت,دختران کویتی,انتخابات کویت
انتخابات مجلس کویت,زن کویتی,زنان کویت,دختران کویتی,انتخابات کویت
انتخابات مجلس کویت,زن کویتی,زنان کویت,دختران کویتی,انتخابات کویت
انتخابات مجلس کویت,زن کویتی,زنان کویت,دختران کویتی,انتخابات کویت
انتخابات مجلس کویت,زن کویتی,زنان کویت,دختران کویتی,انتخابات کویت
انتخابات مجلس کویت,زن کویتی,زنان کویت,دختران کویتی,انتخابات کویت
انتخابات مجلس کویت,زن کویتی,زنان کویت,دختران کویتی,انتخابات کویت

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: