مجازات رئیس جمهور کره جنوبی +تصاویر

مجازات رئیس جمهور کره جنوبی

امروز اولین جلسه محاکمه خانم «پارک گون هه» رئیس جمهور سابق کره جنوبی در حالی برگزار شد که شمار زیادی از هواداران خانم پارک در خارج از دادگاه تجمع کردند و در حمایت از او شعار سر دادند.

مجازات رئیس جمهور کره جنوبی

 
مجازات رئیس جمهور کره جنوبی
محاکمه رئیس‌ جمهور کره‌ جنوبی به اتهام دریافت رشوه 
 
محاکمه رئیس‌ جمهور کره‌ جنوبی به اتهام دریافت رشوه 
 
محاکمه رئیس‌ جمهور کره‌ جنوبی به اتهام دریافت رشوه 
 
محاکمه رئیس‌ جمهور کره‌ جنوبی به اتهام دریافت رشوه 
 
محاکمه رئیس‌ جمهور کره‌ جنوبی به اتهام دریافت رشوه 
 
محاکمه رئیس‌ جمهور کره‌ جنوبی به اتهام دریافت رشوه 
 
محاکمه رئیس‌ جمهور کره‌ جنوبی به اتهام دریافت رشوه
 

محاکمه رئیس جمهور کره جنوبی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: