مراحل هضم یک تمساح در شکم مار پیتون (تصاویر)

مجله مراحم: مارهای پیتون یکی از برترین شکارچیان در دنیای خزندگان محسوب می شوند که نه تنها برای اندازه بزرگ خود بلکه به واسطه شکار طعمه هایی بزرگ و غیر معمول شناخته شده هستند. در این میان، حتی تمساح که خود از جمله شکارچیان برتر در میان خزندگان محسوب می شود ممکن است در برنامه غذایی یک مار پیتون قرار بگیرد. در ادامه عکس های پرتو ایکس از روند گوارش یک تمساح در یک مار پیتون را شاهد هستیم.

روز اول

گوارش تمساح در شکم پیتون! (گزارش تصویری)

از چپ به راست، جمجمه، نیم تنه، اندام و دم تمساح قابل مشاهده هستند که در شکم مار جای گرفته اند.

روز دوم

گوارش تمساح در شکم پیتون! (گزارش تصویری)

شاید به نظر نرسد اتفاق خاصی در حال روی دادن باشد اما در روز دوم، اندازه قلب، روده کوچک، کبد و کلیه های مار از یک سوم تا دو برابر بزرگ می شوند تا به گوارش چنین غذای بسیار بزرگی کمک کنند.

روز سوم

گوارش تمساح در شکم پیتون! (گزارش تصویری)

در روز سوم می توانیم آغاز تجزیه بافت نرم تمساح و گوارش آن را مشاهده کنیم.

روز چهارم

گوارش تمساح در شکم پیتون! (گزارش تصویری)

با افزایش اندازه اندام خود، مارهای پیتون قادر به گوارش سریع وعده های غذایی پیش از فساد آنها هستند. در روز چهارم چیز زیادی از تمساح به جز پوست سخت و اسلکت حیوان بخت برگشته باقی نمانده است.

روز پنجم

گوارش تمساح در شکم پیتون! (گزارش تصویری)

روز ششم

گوارش تمساح در شکم پیتون! (گزارش تصویری)

در روز ششم تقریبا کل تمساح گوارش شده است.

روز هفتم

گوارش تمساح در شکم پیتون! (گزارش تصویری)

تمساح به طور کامل گوارش شده است. در نتیجه، مارهای پیتون نه تنها می توانند شکارهایی بزرگ‌تر از خود را قورت دهند بلکه قادرند طی هفت روز آن را تجزیه و گوارش کنند.

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: