تصاویر: غافلگیر شدن مردم در نمایشگاه کتاب تهران

هشتمین روز از بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران امروز چهارشنبه با بارش باران شدید،آبگرفتگی سالن ها و حضور گسترده مردم در شهر آفتاب برگزار شد.

 

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/2/23/544470_502.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/2/23/544467_953.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/2/23/544471_674.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/2/23/544472_727.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/2/23/544475_460.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/2/23/544474_753.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/2/23/544458_303.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/11/4/2074791.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/11/4/2074772.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/11/4/2074770.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/2/23/544473_542.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: