مراسم اکران فیلم سینمایی «شانس ، عشق ، تصادف» (تصاویر)

 •  

  سحر قرشی در اکران خصوصی فیلم شانس،عشق،تصادف

  سحر قرشی و سارا منجزی در اکران خصوصی فیلم شانس،عشق،تصادف

  سحر قرشی و سارا منجزی در اکران خصوصی فیلم شانس،عشق،تصادف

  حمید عسکری و سحر قریشی در اکران خصوصی فیلم شانس،عشق،تصادف

  سارا منجزی در اکران خصوصی فیلم شانس،عشق،تصادف

  سارا منجزی در اکران خصوصی فیلم شانس،عشق،تصادف

  امید علومی و سحر قرشی و محمد رضا شیرخانلو در اکران خصوصی فیلم شانس،عشق،تصادف

  حمید عسکری در اکران خصوصی فیلم شانس،عشق،تصادف

  سارا منجزی در اکران خصوصی فیلم شانس،عشق،تصادف

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: