به زنجیر بستن کودک فلج مغزی در خیابان + تصاویر

به زنجیر بستن کودک فلج مغزی در خیابان

به زنجیر بستن کودک فلج مغزی در خیابان این پسر ۹ ساله هندی بهمراه مادر بزرگش زندگی میکند. پدر و مادر این پسر از بین رفته اند و بدتر از همه این که او به بیماری فلج مغزی دچار است.

بهمین دلیل مادر بزرگش که برای تهیه مخارج خانه مجبور است به سر کار برود این پسر را هر روز از صبح زود به میله های یکی از ایستگاه های اتوبوس زنجیر میکرده است و پس از پایان کارش بعد از ظهر برای باز کردن و نگهداری از او برمیگشته است.

این پسر مجبور بوده تمام روز را بصورت اسیر در ایستگاه اتوبوس سپری کند. این ​سرگذشت تلخ و اخبار منتشر شده از آن در رسانه های هند باعث شد تا یک خیریه مسئولیت نگهداری از این کودک بیمار را بعهده بگیرد.

بستن کودک معلول به میله آهنی

به زنجیر بستن کودک فلج مغزی در خیابان به زنجیر بستن کودک فلج مغزی در خیابان به زنجیر بستن کودک فلج مغزی در خیابان به زنجیر بستن پسر فلج مغزی در خیابان

به زنجیر بستن کودک معلول

به زنجیر بستن کودک فلج مغزی در خیابان و زنجیر کردن کودک فلج مغزی,بستن کودک معلول با زنجیر در خیابان,کودک معلولی که با زنجیر در خیابان بسته میشود

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: