سقوط در چاهک آسانسور منجر به فاجعه شد! +تصاویر

مجله مراحم: مرد ۳۰ ساله ای که در حال حمل لوازم با چرخ دستی بود به داخل چاهک آسانسور یک ساختمان چهار طبقه سقوط کرد و به سختی مجروح شد.
 
 
مجله مراحم
سقوط مرد جوان در چاهک آسانسور ساختمان 4 طبقه
سقوط مرد جوان در چاهک آسانسور ساختمان 4 طبقه
سقوط مرد جوان در چاهک آسانسور ساختمان 4 طبقه
سقوط مرد جوان در چاهک آسانسور ساختمان 4 طبقه
سقوط مرد جوان در چاهک آسانسور ساختمان 4 طبقه
سقوط مرد جوان در چاهک آسانسور ساختمان 4 طبقه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: