معرفی کشورهایی که به اندازه روستاهای ایران هستند +عکس

مساحت برخی کشورهای دنیا به اندازه روستاها یا شهرهای کوچک کشور ماست.

تصاویری از کوچکترین کشورهای دنیا
گرنادا – ۳۴۴ km²

تصاویری از کوچکترین کشورهای دنیا
 مالتا- ۳۱۶ km²

تصاویری از کوچکترین کشورهای دنیا
 – مالدیو- ۳۰۰ km²

تصاویری از کوچکترین کشورهای دنیا
 سنت کیتس و نویس – ۲۶۱ km²

تصاویری از کوچکترین کشورهای دنیا
 لیختن اشتاین – ۱۶۰ km²

تصاویری از کوچکترین کشورهای دنیا
– سنت مارینو – ۶۱ km²

تصاویری از کوچکترین کشورهای دنیا
  تووالو- ۲۶ km²

تصاویری از کوچکترین کشورهای دنیا
۳ – نائورو – ۲۱ km²

تصاویری از کوچکترین کشورهای دنیا
– موناکو – ۲ km²

تصاویری از کوچکترین کشورهای دنیا
– واتیکان- ۰.۴۴ km²

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: