مرگ دلخراش مار با خوردن جوجه تیغی +تصاویر

مرگ دلخراش مار با خوردن جوجه تیغی و تصاویر خودکشی مار بعد از خوردن جوجه تیغی را مشاهده کنید.

مرگ دلخراش مار با خوردن جوجه تیغی

این مار یک جوجه تیغی را بلعید و خودکشی کرد

در یک اتفاق نادر یک مار پیتون گرسنه از شدت کمبود غذایی یک جوجه تیغی طعمه خود قرار داده و آن را بلعیده است.

این مار پیتون بزرگ بعد از خوردن و بلعیدن جوجه تیغه بر اثر
خارها و تیغ های وی زخمی شده و تلف می شود.

گیر کردن جوجه تیغی در بدن مار پیتون

مرگ دلخراش مار با خوردن جوجه تیغی,خودکشی مار

این حیوان خزنده با این طعمه هم جان خودس را از دست
داده و هم جوجه تیغی را تلف کرده و هر دو کشته شدند.

خوردن جوجه تیغی با وجود تیغ های سمی که دارد غیر ممکن است
و این مار پیتون گرسنه با خوردن آن خونریزی داخلی کرده و کشته می شود.

مرگ مار پیتون با خوردن جوجه تیغی

مرگ دلخراش مار با خوردن جوجه تیغی,خودکشی مار

شکار جوجه تیغی توسط مار ممکن نیست چرا که ابتدا باید خارها و
تیغ های او کنده شود و مار قادر به این کار نیست و فقط میتواند طعمه
خود را ببلعد و همین امر باعث میشود که از هضم جوجه تیغی و امثال آن
مثل لاکپشت عاجز بماند ولی با این وجود برخی مارها به دلیل گرسنگی
فراوان ریسک این کار را به جان میخرند و در نهایت به عاقبت این مار قصه ما مینشینند.

مرگ دلخراش مار با بلعیدن جوجه تیغی

مرگ دلخراش مار با خوردن جوجه تیغی,خودکشی مار

بعد از لحظاتی ماموران حیات وحش با هیکل ورم کرده و متورم مار مواجه
شده که طی انجام عمل جراحی لاشه شکم جوجه تیغی را بیرون کشیدند.

عاقبت بلعیدن جوجه تیغی توسط مار

مرگ دلخراش مار با خوردن جوجه تیغی,خودکشی مارعاقبت خوردن جوجه تیغی توسط مارمرگ دلخراش مار با خوردن جوجه تیغی,خودکشی مارمرگ دلخراش مار با خوردن جوجه تیغیمرگ دلخراش مار با خوردن جوجه تیغی,خودکشی مار

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: