شگفتا از مردمی که با وسواس نماز میخوانند اما…

شگفتا از مردمی که با وسواس تمام مراقب ادای کلمات و حرکات در نماز خود هستند و جایِ گذاشتنِ دست و انگشت و جزئياتِ حرکاتِ سجده و تشهد و قيام و قعود مراقبتِ تمام دارند،

اما…؛ در قضاوت به کمترين شبهه و گماني درباره ی مردم، قضاوت و حتي عمل میکنند.

زهی کفرِ پنهان در لباسِ دين!

به ريا وضو گرفتن همه بود شست و شويی
من و دست بی وضویی که نريزد آبرویی “

“” دکتر الهی قمشه ای””

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: