پدری که سه فرزند معلول دارد (تصاویر)

مجله مراحم: محمدرضا محمدی، پدر سه فرزند معلول، رمضان ۳۰ ساله، علی ۱۶ ساله و مهدی ۱۲ ساله در روستای قزالحصار سفلی از توابع شهرستان گرمه است، پدری که تمام دار و ندار زندگیش را خرج هزینه های کمر شکن بیماری سرطان همسر مرحومش کرده است و حالا با گذشت یک سال و نیم از مرگ همسرش به تنهایی هم پدر سه فرزند معلول است و هم مادر اما چون مجبور است بخاطر شرایط فرزندانش دائم در خانه باشد کم کم شانه هایش تحمل به دوش کشیدن بار این زندگی سخت را ندارد.

 

 

(تصاویر) حکایت عاشقانه پدری با 3 فرزند معلول

(تصاویر) حکایت عاشقانه پدری با 3 فرزند معلول

(تصاویر) حکایت عاشقانه پدری با 3 فرزند معلول

(تصاویر) حکایت عاشقانه پدری با 3 فرزند معلول

(تصاویر) حکایت عاشقانه پدری با 3 فرزند معلول

(تصاویر) حکایت عاشقانه پدری با 3 فرزند معلول

(تصاویر) حکایت عاشقانه پدری با 3 فرزند معلول

(تصاویر) حکایت عاشقانه پدری با 3 فرزند معلول

(تصاویر) حکایت عاشقانه پدری با 3 فرزند معلول

(تصاویر) حکایت عاشقانه پدری با 3 فرزند معلول

(تصاویر) حکایت عاشقانه پدری با 3 فرزند معلول

(تصاویر) حکایت عاشقانه پدری با 3 فرزند معلول

(تصاویر) حکایت عاشقانه پدری با 3 فرزند معلول

(تصاویر) حکایت عاشقانه پدری با 3 فرزند معلول

(تصاویر) حکایت عاشقانه پدری با 3 فرزند معلول

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر جهت کمک به این خانواده می‌توانید با سایت اترک نیوز به شماره ۳۲۲۴۹۶۹۱ (۰۵۸) تماس حاصل فرمایید.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: