عجیب ترین و خطرناکترین حیوان خانگی +تصاویر

در کامبوج پسر بچه ای همراه با حیوان خانگیش که یک مار  پایتونبسیار بزرگ است زندگی می کند.زمانی که این پسر تنها ۳ سال داشت پدرش این مار را در خانه پیدا کرد.آنها این مار را به جنگل بردند و آزاد کردند ولی مار  پایتون باز به خانه آنها بازگشت،از آن به بعد این مار حیوان خانگی این پسر بچه شد!!!

http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201111/tpn4472/large/22feEF3r9Z.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201111/tpn4472/large/I8axXFMbfx.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201111/tpn4472/large/eA2bewD7r5.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201111/tpn4472/large/OeQobH5yHT.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201111/tpn4472/large/OuzDyXro6S.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201111/tpn4472/large/iXPN3RtTbn.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201111/tpn4472/large/1VMYvElJ87.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201111/tpn4472/large/S2TBIkzG4u.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: