دیوار آدامسی مکان گردشگری در آمریکا (تصاویر)

دیوار آدامسی یکی از مکان های جالب در آمریکا است که با یک دیوار پر از آدام س هر سال های هزاران گردشگر و توریست را جذف خود میکند!

دیوار آدامسی در آمریکا

دیوار آدامسی یکی از مهمترین مناطق گردشگری شهر سیاتل ایالت واشینگتن کشور آمریکا است که در آلوده ترین منطقه این شهر واقع شده است.

اما فلسفه پیدایش این دیوار به حدود ۲۰ سال قبل برمی گردد یعنی زمانی که مردم این منطقه فقیر نشین جهت دریافت بلیط تئاتر در کنار دیوار به صف می ایستادند و آدامس های جویده شده خود را به دیوار خانه ای متروک می چسباندند.

واکنش مردمی که برای نخستین بار وارد این محل می شوند بسیار جالب است. برخی از آن ها چندششان می شود و از آنجا رد نمی شوند و بعضی ها هم جلوی دهان خود را می گیرند و به مسیر خود ادامه می دهند.

ولی بیشتر بازدیدکنندگان وقت زیادی را در این کوچه صرف می کنند و بالاخره برای اینکه از قافله چسبانندگان آدامس عقب نمانند آدامس خود را در جایی می چسبانند.

گفتنی است، این دیوار آدامسی امروزه به یکی از جاذبه های توریستی آمریکا تبدیل شده و شهر مذکور از همین محل نیز درآمد بسیاری را کسب کرده است.

دیوار پر از آدامس مکان گردشگری آمریکا

دیوار آدامسی,دیوار پر از آدامس

دیوار پر از آدامس مکان گردشگری آمریکا

دیوار آدامسی,دیوار پر از آدامس

دیوار پر از آدامس مکان گردشگری آمریکا

دیوار آدامسی,دیوار پر از آدامس

دیوار پر از آدامس مکان گردشگری آمریکا

دیوار آدامسی,دیوار پر از آدامس

دیوار پر از آدامس مکان گردشگری آمریکا

دیوار آدامسی,دیوار پر از آدامس

دیوار پر از آدامس مکان گردشگری آمریکا

دیوار آدامسی,دیوار پر از آدامس

دیوار پر از آدامس مکان گردشگری آمریکا

دیوار آدامسی,دیوار پر از آدامس

دیوار پر از آدامس مکان گردشگری آمریکا

دیوار آدامسی,دیوار پر از آدامس

دیوار آدامسی مکان گردشگری در آمریکا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: