بهترین متن ها در میان کتاب ها (سری ۹)

اولین کسی که به پیشنهاد عقل توجه کرد و دنیای ما را ترک کرد خوشبختی بود. به خاطر همین هر خوشبختی که در این دنیا می بینیم خود خوشبختی نیست، بلکه عطر اوست که وقتی داشت دنیای ما را می گشت از خود بجا گذاشته است…!
 
وقتی چراغ‌های زندگی روشن می شوند| سِردار اُزکان | مترجم: بهروز ديجوريان
 
کتاب دوست ماست٬ متن های آموزنده کتاب ها٬ متن های جالب کتاب ها٬ متن های زیبا٬ مطتن های فلسفی٬ نوته های زیبا٬ نوشته های فلسفی
 

چگونه ممکن است که آدم‌ها هنگام بحث فقط در پی پیروزی باشند و به حقیقت اعتنا نکنند؟
شوپنهاور: «به سادگی»؛ این «دنائت فطری بشری است.» این امر نتیجه‌ی «نخوت ذاتی» و این واقعیت است که مردم پیش از سخن گفتن، فکر نمی‌کنند بلکه پرحرف و فریبکارند – آنها به سرعت موضعی اختیار می‌کنند، و از آن پس، فارغ از درستی یا نادرستی آن موضع، صرفا به خاطر غرور و خودرأیی به آن می‌چسبند. نخوت همیشه بر حقیقت غلبه می‌کند…!
 
هنر همیشه بر حق بودن | آرتور شوپنهاور | مترجم: عرفان ثابتی
 
کتاب دوست ماست٬ متن های آموزنده کتاب ها٬ متن های جالب کتاب ها٬ متن های زیبا٬ مطتن های فلسفی٬ نوته های زیبا٬ نوشته های فلسفی
 

هميشه فرصتی برای شروع كردن می توان يافت، در حالی که ما اکثر اوقات به تمام کردن فکر می کنیم…!
 
درون يك ايينه، درون يك معما | ياستين گوردر | مترجم: مهرداد بازياری
 
کتاب دوست ماست٬ متن های آموزنده کتاب ها٬ متن های جالب کتاب ها٬ متن های زیبا٬ مطتن های فلسفی٬ نوته های زیبا٬ نوشته های فلسفی
 

اگر نتوانیم تنهاییمان را در آغوش کشیم، از دیگری به عنوان سپری در برابر انزوا سود خواهیم جست…!
 
وقتی نیچه گریست | اروین یالوم | مترجم: سپیده حبیب
 
کتاب دوست ماست٬ متن های آموزنده کتاب ها٬ متن های جالب کتاب ها٬ متن های زیبا٬ مطتن های فلسفی٬ نوته های زیبا٬ نوشته های فلسفی
 

روزگار همیشه بر یک قرار نمی‌ماند. روز و شب دارد. روشنی دارد، تاریکی دارد. کم دارد، بیش دارد. دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده تمام می‌شود بهار می‌آید…!
 
جای خالی سلوچ | محمود دولت آبادی
 
کتاب دوست ماست٬ متن های آموزنده کتاب ها٬ متن های جالب کتاب ها٬ متن های زیبا٬ مطتن های فلسفی٬ نوته های زیبا٬ نوشته های فلسفی
 

ژاکوب گفت: بچه دار شدن یعنی همرنگ جماعت شدن. اگر من بچه ای داشته باشم مثل این است که می گویم: من به دنیا آمدم، مزه زندگی را چشیدم و این قدر خوب است که ارزش تکثیر دارد….!
 
والس خداحافظی | میلان کوندرا | عباس پژمان
 
کتاب دوست ماست٬ متن های آموزنده کتاب ها٬ متن های جالب کتاب ها٬ متن های زیبا٬ مطتن های فلسفی٬ نوته های زیبا٬ نوشته های فلسفی
 

اولین فضیلت ناچیزی که به فکرمان می‌رسد یاد دادن پس انداز به فرزندانمان است. یک قلک به آن‌ها هدیه می‌¬کنیم و توضیح می‌دهیم که جمع کردن پول چقدر زیبا‌تر از خرج کردن است بنابراین قلک اولین اشتباه ماست، در برنامه ی تربیتیمان یک فضیلت ناچیز برقرار کرده ایم. وقتی که قلک سرانجام شکسته شد و پول خرج شد، بچه ها احساس تنهایی و غم می‌کنند. دیگر پولی نیست …!
 
فضيلت هاي ناچيز | ناتاليا گينزبورگ | مترجم: محسن ابراهيم
 
کتاب دوست ماست٬ متن های آموزنده کتاب ها٬ متن های جالب کتاب ها٬ متن های زیبا٬ مطتن های فلسفی٬ نوته های زیبا٬ نوشته های فلسفی
 

زن بعد از رفتن مرد عاشقش شده بود. هر وقت فرصتی به دست می آورد به جاهایی که پاتوق مرد بود می رفت تا شاید دوباره و را ببیند. اما مرد آن جاها نبود. یادش رفته بود وقتی می خواست با مرد ازدواج کند خیلی چیزها را از او گرفته بود. همین طور چای خانه ها و کلوپهای شطرنج را…!
 
پس او کجاست؟ | لعنتی گوشی رو بردار | رسول یونان
 
کتاب دوست ماست٬ متن های آموزنده کتاب ها٬ متن های جالب کتاب ها٬ متن های زیبا٬ مطتن های فلسفی٬ نوته های زیبا٬ نوشته های فلسفی
 

همه ی ما آرزوی چیزی را داریم که از دست داده ایم. اما گاهی اون چیزی رو که داریم فراموش می کنیم…!
 
ارباب زمان | میچ البوم | مترجم: الهام شریف همدانی
 
کتاب دوست ماست٬ متن های آموزنده کتاب ها٬ متن های جالب کتاب ها٬ متن های زیبا٬ مطتن های فلسفی٬ نوته های زیبا٬ نوشته های فلسفی
 

اگر آدم بخواهد به تمام خطراتی که متوجه ما هستند فکر کند ، نباید اصلا پای خود را از خانه بیرون گذارد . وقتی هم در خانه ماند باید از جایش تکان نخورد . چون در آنجا هم ممکن است بلایی بر سرش بیاید . چه بسا کسانی که در حمام برق می گیردشان . یا اینکه پایشان روی پله ها لیز می خورد و می شکند یا موقع بریدن کالباس انگشتشان را می برند . اگر بخواهیم به این چیزها فکر کنیم باید از جایمان تکان نخوریم . همان جا روی اولین پله بنشینیم . مثل کرم های حشره ای وحشت زده که فقط به یک چیز فکر می کنند: انواع مرگ.
 
اگر خورشید بمیرد | اوریانا فالاچی | مترجم: بهمن فرزانه
 
کتاب دوست ماست٬ متن های آموزنده کتاب ها٬ متن های جالب کتاب ها٬ متن های زیبا٬ مطتن های فلسفی٬ نوته های زیبا٬ نوشته های فلسفی
 

پسرم ، پدرت از کار افتاده ی تنهای عشق است. به تو یاد خواهم داد چطور با چشمان بسته، معنای تمام چهره های سردرگم را درک کنی و اینکه هرگاه کسی گفت: ” نسل تو”، چطور چهره در هم کنی ، به تو یاد خواهم داد از دشمنانت شیطان نسازی و وقتی گله آدمها به قصد بلعیدنت آمدند، خودت را بدمزه ترین خوردنی روی زمین نشان بدهی. به تو یاد می دهم با دهان بسته فریاد بزنی و شادی بدزدی و تنها شادی حقیقی، آواز خواندن برای خود با صدای گرفته است.
 
جزء از كُل | استيو تولتز | مترجم: پیمان خاکسار
 
کتاب دوست ماست٬ متن های آموزنده کتاب ها٬ متن های جالب کتاب ها٬ متن های زیبا٬ مطتن های فلسفی٬ نوته های زیبا٬ نوشته های فلسفی
 

مسعود وقت خواب متكای اضافه بغل می كرد. عزيز هميشه پايش را بغل می كرد. بغل ها توی خانه ما تنگ بود و به آغوش تبديل نمی شد…!
 
رازی در كوچه ها | فريبا وفی
 
کتاب دوست ماست٬ متن های آموزنده کتاب ها٬ متن های جالب کتاب ها٬ متن های زیبا٬ مطتن های فلسفی٬ نوته های زیبا٬ نوشته های فلسفی
 

چشم های گریان یک مرد چرا این قدر ما را مضطرب می کند؟ بله، چشم های گریان یک زن هم هیچ خوشحال کننده نیست و اگر یک کم صمیمی و اهل دل هم باشیم که از دیدنش حسابی دچار ترحم و دلسوزی می شویم اما اگر موضوع چشم های گریان یک مرد باشد قضیه کاملا فرق می کند برای این که اهل دل باشیم یا نه، از دیدنش دچار بیچارگی می شویم و درماندگی، انگار دنیا به آخر می رسد و علاجی هم ندارد، مثل عزیزی که به مرض لاعلاجی گرفتار باشد و دم مرگ…!
 
کتاب سیاه | ارهان پاموک | مترجم: عین له غریب
 
کتاب دوست ماست٬ متن های آموزنده کتاب ها٬ متن های جالب کتاب ها٬ متن های زیبا٬ مطتن های فلسفی٬ نوته های زیبا٬ نوشته های فلسفی
 

واقعیت دردناک آنست که در طول تاریخ مسبب بیشترین آسیب هایی که بشریت متحمل شده است آدم های بیشعور بوده اند و نه آدم های نادان . جنایتکاران بزرگ تاریخ همگی آدم هایی باهوش و سخت کوش بوده اند که حاصلضرب استعدادهای شخصی متعدد مثبت آنها با خودخواهی ، تعرض به حقوق دیگران و رذالت های منفی شان ، از آنها بیشعورهای عظیم و مخوفی ساخته که دنیایی را به آتش کشیده اند.
هرچقدر که یک بیماری خطرناک تر و شایع تر باشد ، شناخت و مقابله با آن ضروری تر است ، اما بیشعوری مهلک ترین عارضه کل تاریخ بشریت است که تا کنون راهکاری علمی برای مقابله با آن ارائه نشده است . بیشعوری حماقت نیست و بیشتر بیشعورها نه تنها احمق نیستند که نسبت به مردم عادی از هوش و استعداد بالاتری برخوردارند خودخواهی ، وقاحت و تعرض آگاهانه به حقوق دیگران که بن مایه های بیشعوری هستند بیشتر از سوی کسانی اعمال می شوند که از نظر هوش،معلومات ،موقعیت اجتماعی و سیاسی و وضع مالی اگر بهتر از عموم مردم نباشند بدتر نیستند.
 
بیشعوری | خاویرکلمنت | مترجم: محمود فرجامی
 
کتاب دوست ماست٬ متن های آموزنده کتاب ها٬ متن های جالب کتاب ها٬ متن های زیبا٬ مطتن های فلسفی٬ نوته های زیبا٬ نوشته های فلسفی
 

آدم درختهايی را می بيند كه بلنداند، راستند، انبوه‌اند، شاخه‌های كشيده و بلند دارند و برگهای فراوان! ‌درختهايی را می بيند كه كم رشداند، ‌گره‌دار و كج و كوله‌اند، ‌ظاهرشان توی ذوق می زند! مگر جنگل برای خاطر اين جور درختها زندگی را به خودش حرام می كند…!
 
پابرهنه ها | زاهاريا استانكو | مترجم: احمد شاملو
 
کتاب دوست ماست٬ متن های آموزنده کتاب ها٬ متن های جالب کتاب ها٬ متن های زیبا٬ مطتن های فلسفی٬ نوته های زیبا٬ نوشته های فلسفی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: