طرح دستگیری اراذل و اوباش در مشهد (تصاویر)

دستگیری اراذل و اوباش در مشهد

دستگیری اراذل و اوباش در مشهد مجله مراحم: اجرای طرح دستگیری اراذل و اوباش صبح امروز یکشنبه در مشهد اجرا شد.

نیروی انتظامی در شهر مشهد در یک عملیات ضربتی همه لاتها و شرورها را که برای مردم مزاحمت ایجاد میکردند دستگیر کرد.

 

طرح دستگیری اراذل و اوباش در مشهد

 

طرح دستگیری اراذل و اوباش

 

طرح دستگیری اراذل و اوباش

 

طرح دستگیری اراذل و اوباش

 

طرح دستگیری اراذل و اوباش

 

طرح دستگیری اراذل و اوباش

 

طرح دستگیری اراذل و اوباش

 

طرح دستگیری اراذل و اوباش

 

طرح دستگیری اراذل و اوباش

 

طرح دستگیری اراذل و اوباش

 

 

طرح دستگیری اراذل و اوباش

اجرای طرح دستگیری اراذل و اوباش

طرح دستگیری اراذل و اوباش

 

طرح دستگیری اراذل و اوباش

اجرای طرح دستگیری اراذل و اوباش

طرح دستگیری اراذل و اوباش

 

طرح دستگیری اراذل و اوباش

اجرای طرح دستگیری اراذل و اوباش

طرح دستگیری اراذل و اوباش

 

طرح دستگیری اراذل و اوباش

اجرای طرح دستگیری اراذل و اوباش

طرح دستگیری اراذل و اوباش  

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: