سفیدی داخل گوجه سمی است

سفیدی های داخل گوجه سمی است

 

 رگه های سفید در گوجه فرنگی بعد از قاچ کردن آن ردپای باقیمانده سموم است یا نه؟

اين سوالی است كه عده ای می پرسند و اين پرسش با دست به دست شدن كليپی در فضای مجازی كه در آن يك كارشناس بهداشت به آن پاسخ مثبت می دهد، تغيير جهت پيدا می كند و اين پرسش مطرح می شود كه اين كليپ واقعی است يا نه؟ انگار همه ما به جای آن كه مايل به شنيدن واقعيت باشيم به دنبال آن هستيم تا راهي براي فرار از واقعيت بیابیم.

براي من هم چندان راحت نيست كه اين گزارش را بنويسيم و در آن از زبان كارشناس كشاورزی با ۳۰ سال سابقه در مبارزه با آفات و بيماری های گياهی و مدير سابق حفظ نباتات گياهی سازمان جهاد كشاورزی فارس پاسخ مثبت بشنوم. اين رگه های سفيد باقی مانده در برخی گوجه فرنگی ها، نيترات است، ماده ای كه منجر به بروز سرطان می شود.
 
http://bojnourd.irib.ir/documents/587331/0/24-139.jpg?t=1462873428333&imageThumbnail=2
 
حالا در حين پرسيدن سوال از كارشناس و حين تنظيم مصاحبه به فكر گوجه فرنگي هایی هستم كه نمك زده و با ولع بر روی آن دندانهايم را فشار داده ام و اين سمها را جويده ام، گوجه فرنگی هايی كه به سالاد شيرازی رنگ می دهد و به سالاد فصل طعم. لطفاً اگر گوجه فرنگی قاچ زديد و رگه سفيد در آن ديديد، براي رعايت سلامت خودتان بدون لحظه ای ترديد آن را روانه سطل آشغال كنيد. ضرر مادی بهتر از افزايش احتمال ابتلا به سرطان است.

محمد كاظم مصلايی، كارشناس كشاورزی در پاسخ به سوالی درخصوص ردپای باقی مانده سموم در محصولات جاليزی، ترجيح داد ابتدا به بررسی كارشناسی ابعاد اين قضيه بپردازد.

وی گفت: در توليد محصولات گياهی بايد عرف استفاده از مواد غذايی (كودها) و داروهای كنترل كننده عوامل خسارت زا (سموم) رعايت شود.

مصلايی تاكيد كرد: اگر ادعا كنيم بدون استفاده از كود و مواد شيميايی معقول و كافی می توانيم محصول كشاورزی توليد كنيم ادعايی واهی كرده ايم چرا كه يك گياه همچون انسان هم نياز به غذا و هم دارو دارد ضمن آن كه با توجه به كمبود غذا در جهان بايد توليد غذا با روش هايی صورت گيرد كه در عين حالی كه سلامت مواد توليدی حفظ می شود تناژ توليد نيز افزايش پيدا كند.

اين كارشناس مجرب بخش كشاورزی با بيان اين كه در توليد مواد غذايی بايد اصول فنی به گونه ای رعايت شود كه هم توليد افزايش پيدا كند و هم سلامت محصول رعايت شود افزود: زمان و نوع كود و ميزان آن كود و مواد شيميايی مورد استفاده بايد توسط كارشناس بخش كشاورزی توصيه شود چرا كه اگر اصول فني رعايت نشود نه تنها موجب افزايش توليد نمی شود بلكه اثر سوء داشته و مسموميت و آلودگی مواد غذايي را به دنبال دارد، معضلاتی كه از چشم كشاورزان پنهان است.

مصلايی تصريح كرد: باران هم يك نعمت الهی است اما اگر زياد باريده شود باعث تخريب می شود و خسارت به دنبال دارد بنابراين انتظار می رود در توليد محصولات كشاورزی ضمن رعايت تغذيه مناسب محصول و تقسيط دوره ای كودها به اراضی از هدر رفت نهاده های اوليه و همچنين آلودگی منابع آبي زير زمينی و كاهش سلامت محصول جلوگيری كنند.

وی همچنين تاكيد كرد: استفاده از سموم وقتی منطقی است كه ساير موارد كنترلی آفات (Pests) نيز رعايت شود.

مصلايی، بهداشت باغ، مبارزه های مكانيكی و بيولوژيكی، استفاده از ارقام مقاوم، ضد عفونی های به موقع با استفاده از روشهای غير شيميايی همچون آفتاب دادن، حرارت دادن و بخار دادن را از جمله راه هايی دانست كه قبل از مبارزه شيميايی با آفات توصيه می شود و چنانچه هيچ راهی وجود نداشته باشد مبارزه شيميايی ضروری است.

وی خاطرنشان كرد: در حال حاضر كشاورزان با رعايت نظر به خوبی به موارد مذكور واقف شده اند اما در عين حال نيازمند نهادينه شدن فرهنگ استفاده صحيح از نهاده هايی همچون كود و سم در بين كشاورزان هستيم.

وی با اشاره به افزايش قيمت سموم وارداتی و گران شدن نرخ آن افزود: اين امر نيز مزيد بر علت شده كه كشاورزان به روشهای غيرشيميايی براي مبارزه با آفات و بيماريها روی بياورند.

مصلايی با اشاره به وجود سم های كم كيفيت وارداتی در بازار گفت: مافيای بازار هميشه در جهت حذف رقبا هستند و كارشناسان بايد آگاه باشند كه سم های توليدی در داخل كم كيفيت نيستند بلكه بايد در عرصه مورد آزمايش قرار گيرند تا ضمن عيان شدن معايب آن و رفع معايب نهاده های توليد داخل، اشتغال رونق پيدا كند.

وی خاطرنشان كرد: يكی از معضلاتی كه برخی سموم و كودهای شيميايی موجود در بازار دارند آن است كه به دليل پايين بودن كيفيت كشاورزان ناچارند تعداد دفعات استفاده از آنها را افزايش دهند و همين امر باعث آلودگی محصول، محيط زيست و آبهای زير زمينی می شود.

وی تصريح كرد: گذشت از كيفيت پايين سموم و يا كودهای شيميايی اعم از داخلی و وارداتی به بهانه كمك به اشتغال و توليد، خيانت به كشور و مردم است و بايد با خاطيان برخورد شود.

وی با تاكيد بر اين كه در كشورهای پيشرفته هم از كودهای شيميايي (مواد تغذيه ای) و سموم استفاده می شود خاطرنشان كرد: استفاده از اين نهاده ها به صورت كارشناسی شده و نه بدون ضابطه است به خصوص در محصولات تازه خوری همچون خيار، گوجه فرنگی، سبزيجات، سيب زمينی و پياز اين موارد بيشتر رعايت می شود اما در كشور ما استفاده از اين نهاده ها برای افزايش تناژ رايج شده كه نياز به قوانين محكم و قاطع برای برخورد با متخلفان و توجه بيشتر ناظرين توليد محصولات كشاورزی سالم داريم.

مدير سابق حفظ نباتات جهاد كشاورزی فارس با بيان اينكه وجود سموم ازته (نيتريت و نيترات) در محصولات توليدی همچون گوجه فرنگي به صورت عينی قابل مشاهده است گفت: باقی مانده اين سموم به صورت رگه های زرد رنگ قابل مشاهده و از طريق آزمايشگاهها تعيين باقی مانده سموم نيز قابل اثبات است.

مصلايی با تاكيد بر لزوم تدوين قوانين بازدارنده بر سر راه توليد محصولات ناسالم گفت: زمينه توليد محصول سالم توسط سازمان جهاد كشاورزی كاملاً مهياست اما خلاء نظارتی و مشخص نبودن متولی نظارت باعث شده هر ارگانی اين امر را به گردن ارگان ديگری بيندازد. در تمام دنيا نظارت بر توليد محصول سالم بر عهده ادارات بهداشت است و با كمال سهولت می توان با عبور دادن محصولات توليدی از فيلتر آزمايشگاه ها و تعيين رعايت MRL (حد مجاز بقايای سموم) سلامت محصولات را مورد بررسی قرار داد.

وی تاكيد كرد: تمامی محصولاتی كه حد مجاز بقايای سموم رعايت نمی شود همچون گوجه فرنگی های دارای رگه های زرد در درون آن بايد سوزانده شود اما متاسفانه اين محصولات در ايران روانه بازار می شود.

وی با اشاره به اينكه حد مجاز سموم برای محصولات مختلف را در دوران مديريت خود بر اداره حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزی فارس از طرف اين اداره به وزارت بهداشت داده است افزود: اين حد برای سموم محصولات مختلف متفاوت است و به ریز، ليست آن تهيه شده است كه اميدوارم با اتكا به آن ليست بتوان شرايط را برای افزايش و حفظ سطح سلامت مردم به كار برد.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: