مراسم سنتی جنگ آرد در یونان (تصاویر)

مجله مراحم: جوانان یونانی در شهر ساحلی گالاکسیدی برای ساعاتی به دوران کودکی خود برگشتند و با پودرهای رنگی به یکدیگر حمله کردند. قدمت این مراسم سنتی به بیش از یک قرن پیش برمی گردد.

مجله مراحم

جنگ آرد در یونان

جنگ آرد در یونان

جنگ آرد در یونان

جنگ آرد در یونان

جنگ آرد در یونان

جنگ آرد در یونان

جنگ آرد در یونان

جنگ آرد در یونان

جنگ آرد در یونان

جنگ آرد در یونان

جنگ آرد در یونان

جنگ آرد در یونان

جنگ آرد در یونان

جنگ آرد در یونان

جنگ آرد در یونان

جنگ آرد در یونان

جنگ آرد در یونان

جنگ آرد در یونان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: