اقدام غیر انسانی با دختر ۱۸ ساله سوری! +تصاویر

به بند کشیدن دختر آواره

مجله مراحم؛ “ایمل” دختر ۱۸ ساله سوری که از اختلالات روانی رنج می‌برد به مدت سه سال است که برای جلوگیری از آسیب زدن به سالمندان و کودکان آواره اردوگاه آوارگان در حلب به وسیله طناب بسته شده است. این دختر با مادر خود در حلب زندگی می‌کرد که طی درگیری‌های این منطقه از خانه و کاشانه خود آواره شد.
 
 
به بند کشیدن دختر آواره سوری,بستن دختر 18 ساله سوری با طناب,ایمل
به بند کشیدن دختر آواره سوری,بستن دختر ۱۸ ساله سوری با طناب,ایمل
به بند کشیدن دختر آواره سوری,بستن دختر 18 ساله سوری با طناب,ایمل
به بند کشیدن دختر آواره سوری,بستن دختر ۱۸ ساله سوری با طناب,ایمل
به بند کشیدن دختر آواره سوری,بستن دختر 18 ساله سوری با طناب,ایمل
به بند کشیدن دختر آواره سوری,بستن دختر ۱۸ ساله سوری با طناب,ایمل
به بند کشیدن دختر آواره سوری,بستن دختر 18 ساله سوری با طناب,ایمل
به بند کشیدن دختر آواره سوری,بستن دختر ۱۸ ساله سوری با طناب,ایمل
به بند کشیدن دختر آواره سوری,بستن دختر 18 ساله سوری با طناب,ایمل
به بند کشیدن دختر آواره سوری,بستن دختر ۱۸ ساله سوری با طناب,ایمل
به بند کشیدن دختر آواره سوری,بستن دختر 18 ساله سوری با طناب,ایمل
به بند کشیدن دختر آواره سوری,بستن دختر ۱۸ ساله سوری با طناب,ایمل
به بند کشیدن دختر آواره سوری,بستن دختر 18 ساله سوری با طناب,ایمل
به بند کشیدن دختر آواره سوری,بستن دختر ۱۸ ساله سوری با طناب,ایمل

 

بستن دختر ۱۸ ساله سوری با طناب

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: