بحران آب در روستاهای کشور

مجله مراحم: کره کان روستایی با جمعیت ۱۲۷ نفر از توابع بخش مرکزی شهرستان ممسنی در استان فارس است. این روستا با بحران ویژه آب روبروست و این موضوع زندگی ساکنین این روستا را بسیار سخت و مشکل کرده است.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بحران آب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: