عکس: این حق شماست که نان خود را وزن نمایید

 ابتکاری جالب و زیبا از یک نانوایی

این حق شماست که نان خود را وزئن نماییداین حق شماست که نان خود را وزئن نمایید

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: