محل نگهداری تفنگداران آمریکایی بازداشت شده توسط سپاه (تصاویر)

مجله مراحم: در پی توقیف دو شناور رزمی امریکایی توسط یگانهای نیروی دریایی سپاه نخستین تصاویر از دستگیری ۱۰ تفگندار دریایی مستقر در آن منتشر شد.

 
مجله مراحم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: