غول هواپیما های دنیا به فرودگاه امام خمینی آمد + تصاویر

ایرباس ۳۸۰ به عنوان پهن‌پیکرترین هواپیمای مسافری دنیا متعلق به امارات‌ایر، هم‌اکنون در فرودگاه امام خمینی (ره) با موفقیت به زمین نشست . این هواپیما که حامل حدود ۵۱۵ مسافر است، لحظاتی پیش با حضور دست‌اندرکاران صنعت حمل و نقل هوایی کشور، مدیر‌عامل شرکت فرودگاه‌های کشور و نایب‌رئیس شرکت هواپیمای امارات‌ایر (ماجد المعلا) در فرودگاه امام خمینی (ره) به زمین نشست.

 

 

فرود پهن پیکر ترین هواپیمای دنیا در فرودگاه امام خمینی (ره) ۱ فرود پهن پیکر ترین هواپیمای دنیا در فرودگاه امام خمینی (ره)  ۲ فرود پهن پیکر ترین هواپیمای دنیا در فرودگاه امام خمینی (ره)  ۳ فرود پهن پیکر ترین هواپیمای دنیا در فرودگاه امام خمینی (ره)  ۴ فرود پهن پیکر ترین هواپیمای دنیا در فرودگاه امام خمینی (ره)  ۵ فرود پهن پیکر ترین هواپیمای دنیا در فرودگاه امام خمینی (ره)  ۶ فرود پهن پیکر ترین هواپیمای دنیا در فرودگاه امام خمینی (ره)  ۷ فرود پهن پیکر ترین هواپیمای دنیا در فرودگاه امام خمینی (ره)  ۸ فرود پهن پیکر ترین هواپیمای دنیا در فرودگاه امام خمینی (ره)  ۹ فرود پهن پیکر ترین هواپیمای دنیا در فرودگاه امام خمینی (ره)  ۱۰ فرود پهن پیکر ترین هواپیمای دنیا در فرودگاه امام خمینی (ره)  ۱۱ فرود پهن پیکر ترین هواپیمای دنیا در فرودگاه امام خمینی (ره)  ۱۲ فرود پهن پیکر ترین هواپیمای دنیا در فرودگاه امام خمینی (ره)  ۱۳ فرود پهن پیکر ترین هواپیمای دنیا در فرودگاه امام خمینی (ره)  ۱۴ فرود پهن پیکر ترین هواپیمای دنیا در فرودگاه امام خمینی (ره)  ۱۵ فرود پهن پیکر ترین هواپیمای دنیا در فرودگاه امام خمینی (ره)  ۱۶ فرود پهن پیکر ترین هواپیمای دنیا در فرودگاه امام خمینی (ره)  ۱۷ فرود پهن پیکر ترین هواپیمای دنیا در فرودگاه امام خمینی (ره)  ۱۸ فرود پهن پیکر ترین هواپیمای دنیا در فرودگاه امام خمینی (ره)  ۱۹ فرود پهن پیکر ترین هواپیمای دنیا در فرودگاه امام خمینی (ره)  ۲۰ فرود پهن پیکر ترین هواپیمای دنیا در فرودگاه امام خمینی (ره)  ۲۱ فرود پهن پیکر ترین هواپیمای دنیا در فرودگاه امام خمینی (ره)  ۲۲ فرود پهن پیکر ترین هواپیمای دنیا در فرودگاه امام خمینی (ره)  ۲۳

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: