حضور گسترده مردم در حرم امام رضا (تصاویر)

صبر کنید تصاویر بارگذاری شوند

.

.

.

.

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/2/834477_542.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/2/834511_307.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/2/834471_388.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/1/833961_971.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/1/833949_874.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/1/833945_368.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/1/833948_793.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/1/833942_112.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/1/833952_779.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: