این خانم‌ها معتاد بودند و حالا ترک کرده اند (تصاویر)

مجله مراحم: اولین دوره ماراتن زنان بهبود یافته موسسه سرزمین خورشید صبح جمعه در محله شوش تهران برگزار شد.
http://media.mehrnews.com/d/2015/10/09/4/1863621.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/09/4/1863625.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/09/4/1863623.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/09/4/1863628.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/09/4/1863636.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/09/4/1863687.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/09/4/1863646.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/09/4/1863619.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/09/4/1863620.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/09/4/1863615.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/09/4/1863624.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/09/4/1863632.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: