خلاقانه‌ ترین کیک‌ های دنیا در یک مسابقه آنلاین!+تصاویر

مجله مراحم: مسابقه آنلاین کیک های خلاق در ۳ نوامبر امسال برگزار شد و خلاقانه ترین کیک های دنیا در این مسابقه به نمایش گذاشته شدند. این مسابقات که از سال ۲۰۰۷ سالانه آغاز شده است، شرکت کنندگان آماتور و حرفه ای از سراسر دنیا می پذیرد. اما شرط اصلی آن است که بخش قابل توجهی از این کیک ها قابل خوردن باشد.

 

مسابقه خلاقانه ترین کیک های دنیامسابقه خلاقانه ترین کیک های دنیامسابقه خلاقانه ترین کیک های دنیا

مسابقه خلاقانه ترین کیک های دنیا

مسابقه خلاقانه ترین کیک های دنیا

مسابقه خلاقانه ترین کیک های دنیا

مسابقه خلاقانه ترین کیک های دنیا

مسابقه خلاقانه ترین کیک های دنیا

مسابقه خلاقانه ترین کیک های دنیا

مسابقه خلاقانه ترین کیک های دنیا

مسابقه خلاقانه ترین کیک های دنیا

مسابقه خلاقانه ترین کیک های دنیا

مسابقه خلاقانه ترین کیک های دنیا

مسابقه خلاقانه ترین کیک های دنیا

مسابقه خلاقانه ترین کیک های دنیا

مسابقه خلاقانه ترین کیک های دنیا

مسابقه خلاقانه ترین کیک های دنیا

مسابقه خلاقانه ترین کیک های دنیا

مسابقه خلاقانه ترین کیک های دنیا

مسابقه خلاقانه ترین کیک های دنیا

مسابقه خلاقانه ترین کیک های دنیا

مسابقه خلاقانه ترین کیک های دنیا

مسابقه خلاقانه ترین کیک های دنیا

مسابقه خلاقانه ترین کیک های دنیا

مسابقه خلاقانه ترین کیک های دنیا

مسابقه خلاقانه ترین کیک های دنیا

مسابقه خلاقانه ترین کیک های دنیا

مسابقه خلاقانه ترین کیک های دنیا

مسابقه خلاقانه ترین کیک های دنیا

مسابقه خلاقانه ترین کیک های دنیا

مسابقه خلاقانه ترین کیک های دنیا

مسابقه خلاقانه ترین کیک های دنیا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: