دنیا را از دید پرندگان ببینید! +تصاویر

عکاس روسیه ای Airpano، عکاسی است که به مناطق زیبا و خیره کننده دنیا سفر می کند و از ان مناطق عکس های هوایی از نوع دید پرنده می گیرد. این عکاس نشان می دهد که دنیای ما از منظر پرندگان چگونه به نظر می رسد. به طوریکه این عکس ها نفس را در سینه ما حبس می کند.

مجله مراحم: “اگرچه ما معمولا با هلیکوپتر عکاسی می کنیم، اما در عین حال به عکاسی با هواپیما، بالن و هلیکوپترهای کنترل از راه دور نیز علاقه مندیم.”

در زیر منتخبی از بهترین عکس های این عکاس آورده شده است.

 

مجله مراحم

چگونه پرندگان دنیای ما را می بینند!

چگونه پرندگان دنیای ما را می بینند!

چگونه پرندگان دنیای ما را می بینند!

چگونه پرندگان دنیای ما را می بینند!

چگونه پرندگان دنیای ما را می بینند!

چگونه پرندگان دنیای ما را می بینند!

چگونه پرندگان دنیای ما را می بینند!

چگونه پرندگان دنیای ما را می بینند!

چگونه پرندگان دنیای ما را می بینند!

چگونه پرندگان دنیای ما را می بینند!

چگونه پرندگان دنیای ما را می بینند!

چگونه پرندگان دنیای ما را می بینند!

چگونه پرندگان دنیای ما را می بینند!

چگونه پرندگان دنیای ما را می بینند!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: