بزرگترین کرم خاکی دنیا

بزرگ‌ترین کرم دنیا

نه،این یک مار نیست. در جنوب شرقی استرالیا کرم خاکی پیدا شده است که حدود ۷۸.۵ سانتیمتر طول و ۲.۵ سانتیمتر ضخامت دارد.این نوع از کرم های خاکی غول پیکر را با نام Gippsland میشناسند و طول آنها می تواند حتی تا ۲ متر هم برسد.

کرم خاکی غولپیکر

این نوع کرم ها در عمق ۳ تا ۵ متر زیر خاک زندگی می کنند و تنها هنگامی از خاک بیرون می آیند که بارندگی های شدید آنها را در خطر قرار دهد.آنها سالانه یک بار تخم گذاری می کنند و بچه هایشان هم زیاد کوچک نیستند و طولشان به ۱۷ سانتیمتر میرسد.البته حدود ۵ سال طول می کشد تا این نوع کرم خاکی به حداکثر طول خود برسد.

بزرگترین کرم خاکی در دنیا

بزرگترین کرم خاکی دنیا,کرم خاکی غولپیکر

بزرگترین کرم خاکی در دنیا

بزرگترین کرم خاکی دنیا,کرم خاکی غولپیکربزرگترین کرم خاکی دنیا,کرم خاکی غولپیکر

بزرگترین کرم خاکی در دنیا

بزرگترین کرم خاکی دنیا (4 عکس)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: