طولانی ترین جاده کویری دنیا +تصاویر

در صحرای تاکلاماکان در چین بلند ترین جاده دنیا قرار گرفته است. این جاده دراز و بلند دو شهر لانتای مینفگ در شمال و غرب این کشور را بهم متصل میکند.

طول این جاده۵۵۲ کلیومتر است وحدود ۴۵۰ کیلومتر آن در مناطق کویری و فاقد هر گونه سکونت میباشد. برای جلوگیری از پوشیده شدن جاده با شن های صحرایی دو طرف جاده را گیاه کاشته اند .

The world's longest desert road + photos

http://topnop.ir/uploads/201305/tpn7012/large/IOE2hniRS6.jpghttp://topnop.ir/uploads/201305/tpn7012/large/Nj4OdYbG2o.jpghttp://topnop.ir/uploads/201305/tpn7012/large/KxCz7lmldt.jpghttp://topnop.ir/uploads/201305/tpn7012/large/11n9hzyKXP.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: