تصاویر چاق ترین زن دنیا

تصاویر چاق ترین زن دنیا

پائولین پاتر بعد از رسیدن به وزن ۳۱۷ کیلو گرم رسما بعنوان چاقترین زن دنیا ، به کتاب رکوردهای جهانراه یافت. این زن ۴۷ ساله آمریکایی بعد از ثبت این رکورد تصمیم گرفته برای بازگشت به زندگی روزمره وزن خود را کاهش دهد.

 

تصاویر چاق ترین زن دنیا

چاق ترین زن دنیاچاق ترین زن دنیاچاق ترین زن دنیاچاق ترین زن دنیاچاق ترین زن دنیا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: