عکس:مرتفع ترین دستشویی دنیا

مرتفع ترین دستشویی دنیا با ارتفاع ۸۵۰۰ پایی از سطح دریا در سیبری روسیه

The world's tallest bathroom

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: