مردی با بلندترین فوکول دنیا (تصاویر)

مرد فوکولی

 یک طراح مد وفشن ژاپنی به نام کازوهیرو واتانا با رکورد بلند ترین فوکول !! دنیا را از آن خود کرده است.ارتفاع موهای او به بیش از یک متر رسیده است.

مردی با موی فوکولی بلند

فوکول بلند,مرد فوکول بلند,مرد فوکول فوکول,فوکول بلند,مرد فوکول بلند,مرد فوکول فوکول,فوکول بلند,مرد فوکول بلند,مرد فوکول

رکورد بلند ترین فوکول

فوکول,فوکول بلند,مرد فوکول بلند,مرد فوکول

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: